Skip to content

Tafsir al-Munir Juz ‘Amma

Available

Author: Dr. Wahbah al-Zuhaily

Pick-up location: Bedok, Bedok Reservoir

Tafsir Al-Munir ini mempunyai keistimewaan tersendiri. Ia merupakan tafsir kontemporari yang sangat relevan untuk bacaan semua peringkat.

Professor Dr Wahbah Mustaffa Al-Zuhaily, pengarang Tafsir Al-Munir ini merupakan seorang ulama’,akademis dan tokoh ilmuwan Islam tersohor. Berasal dari Damsyik, Syria. Beliau telah menulis sekian banyak kitab yang menjadi rujukan. Antara yang paling utama ialah kitab Al-Fiqh Al-Islami (11 jilid), Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu dan lain-lain.

Terjemahan Tafsir Al-Munir ini telah diusahakan oleh sekumpulan para pensyarah universiti tempatan yang berkaliber. Penterjemahan ini diharap dapat membantu para pembaca mendekati makna & kandungan ayat-ayat Al-Quran dengan lebih mendalam.

[Summary credit: @hunterwolf97 on carousell]

To borrow this book please log in using telegram
Step 2:Copy this message and send to our Telegram bot:
Borrow request
Tafsir al-Munir Juz 'Amma
794
141454762

SKU: M000463 Category: Tags: , , ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tafsir al-Munir Juz ‘Amma”