Skip to content

Kenegaraan Malaysia: Sejarah, Kedaulatan & Kebangsaan

Available

Author: Wan Ahmad Fauzi Wan Husain

Pick-up location: Tampines MRT

Kenegaraan adalah keterangan tentang kedaulatan dan kebangsaan sesebuah aspek-aspek kewilayahan, kerakyatan, sistem politik dan sistem undan-undangnya berlatarkan sejarah dan undang-undang tertinggi. Buku ini amat istimewa kerana menghuraikan kenegarann Malaysia menurut kerangka watan. Kerangka watan adalah bingkai pemikiran berasaskan pada kearifan lokal yang membina sistem undang-undang berakar umbi pada sejarah dan latar belakang sebenar tanah air. Buku ini mengupas aspek-aspek yang selama ini diabaikan oleh pengkaji-pengkaji lepas apabila membicarakan kenegaraan Malaysia. Kekuatan buku ini terletak pada huraian berdasarkan jurisprudens merangkumi aspek politik dan sosi-budaya sebelum dan selepas hari Malaysia. Matlamatnya adalah untuk membentangkan justifikasi pembinaan jati diri bangsa Malaysia seperti digagaskan dalam buku ini demi perpaduan Nasional.

To borrow this book please log in using telegram
Step 2:Copy this message and send to our Telegram bot:
Borrow request
Kenegaraan Malaysia: Sejarah, Kedaulatan & Kebangsaan
787
291899328

SKU: M000456 Category: Tags: , ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kenegaraan Malaysia: Sejarah, Kedaulatan & Kebangsaan”