Skip to content

Kedaulatan Raja-Raja Melayu: Jurispudens, Governan & Prinsip Perlembagaan Persekutuan

Available

Author: Wan Ahmad Fauzi Wan Husain

Pick-up location: Tampines MRT

Kedaulatan pada paras umum adalah penguasa agung yang memiliki hak mutlak untuk menetapkan undang-undang dan sistem politik. Penguasa agung boleh mendelegat hak penggubalan undang-undang kepada pihak lain tanpa memperejudiskan posisi agungnya. Kadaulatan dalam Perlembagaan Perseketuan termaktub dalam Perkara 181(1) Perlembagaan Persekutuan iaitu kedaulatan Raja-raja Melayu. Analisis dibuat secara mendalam dari sudut sejarah undang-undang untuk menjelaskan kedaulatan yang dimiliki oleh raja-raja pada 1 Disember 1941 seperti terkandung dalam setiap Perjanjian Negeri 1948. Takrifan kedaulatan seperti pada 1 Disember 1941 adalah mustahak kerana ia mentafsirkan kedaulatan pada sisi Perkara 181(1) Perlembagaan Persekutuan. Kepentingan Perkara 181(1) Perlembagaan Persekutuan amat terserlah kerana peruntukan itu menjelaskan konsep sebenar kedaulatan negara Malaysia. Dari sisi undang-undang sama ada sivil atau Islam, kedaulatan itu menentukan keabsahan prinsip-prinsip perlembagaan dan perundangan sesebuah kerajaan atau negara kerana di situlah letaknya kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan.

To borrow this book please log in using telegram
Step 2:Copy this message and send to our Telegram bot:
Borrow request
Kedaulatan Raja-Raja Melayu: Jurispudens, Governan & Prinsip Perlembagaan Persekutuan
788
291899328

SKU: M000457 Category: Tags: , ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kedaulatan Raja-Raja Melayu: Jurispudens, Governan & Prinsip Perlembagaan Persekutuan”