Skip to content

Hudud di Malaysia: Cabaran Pelaksanaan

Available

Author: Zulkifli Hasan

Pick-up location: Tampines MRT

Buku HUDUD DI MALAYSIA: Cabaran Pelaksanaan lahir dari hasrat ABIM untuk beristiqamah dan beriltizam mendidik masyarakat memahami dan menghayati keindahan dan kesyumulan Islam seutuhnya.

Buku ini secara umumnya memberi kefahaman asas yang diperlukan bagi memahami HUDUD dan Undang-Undang Jenayah Islam di samping mengupas dengan tuntas persoalan -persoalan semasa yang berkaitan dengannya melalui penggunaan bahasa yang mudah dan sesuai untuk dibaca oleh segenap lapisan masyarakat.

To borrow this book please log in using telegram
Step 2:Copy this message and send to our Telegram bot:
Borrow request
Hudud di Malaysia: Cabaran Pelaksanaan
785
291899328

SKU: M000454 Category: Tags: , ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hudud di Malaysia: Cabaran Pelaksanaan”