Skip to content

As Syamail Al Muhammadiyah

Available

Author: Imam At-Tarmidzi

Pick-up location: Bedok MRT

Setelah kepada Allah dan Rasul-Nya, kami bersyukur dan berterima kasih tiada terhingga kepada para syeikh atau guru kami; rujukan duduk mendengar hadis. Melalui mereka, kami mendengar dan memahami hadis Baginda Rasulullâh SAW.

Mereka itu di antaranya:

– Syeikh Dr. Ahmad Shâdiq (Beliau bersama Syeikh Thantawi (Syeikh al-Azhar 1996-2010), Syeikh Sayyid Sabiq (Fiqhu s-Sunnah), dan Syeikh Muhammad Bakr ismail (pengarang al-Fiqh al-Wadhih); mereka berguru kepada Syeikh Mahmud Syaltut (Syeikh al-Azhar 1958-1963)).

– Syeikh Prof. Dr. Umar Hasyim

– Syeikh Prof. Dr, Nashr Farid Washil

– Syeikh Prof. Dr, Ali Jumu’ah

– Syeikh Prof. Dr. Ali as-Salûs

– Syeikh Dr. Nadir al-‘Anbatawy

– Syeikh Dr. Shabri Abdur Ra’ûf

– Syeikh Dr. Ahmad Yusri

– Syeikh Dr. Abdurrahman al-‘Adawiy

– Syeikh Ibrahim Abdul Ba’its al-Kattani

– Syeikh Nuruddin Marbu al-Banjari

– Syeikh Yusuf bin Ahmad

Mereka inilah yang wajahnya melintas dalam pikiran dan idea kami ketika mengusahakan edisi kemas kini ini. Semoga Allah menempatkan mereka di tempat mulia di sisi Allah SWT; allahumma amin.

To borrow this book please log in using telegram
Step 2:Copy this message and send to our Telegram bot:
Borrow request
As Syamail Al Muhammadiyah
719
214249920

SKU: M000388 Category: Tags: , ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “As Syamail Al Muhammadiyah”